Don Bosco Kollégium, Kazincbarcika

(Az intézmény teljes neve: Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium)

Címe: 3700 Kazincbarcika, Építők útja 11-13.

Fenntartó: egyházi, Szalézi Intézmény Fenntartó

Tel: 06-48-410-029

Kollégiumi szobaárak 

Tájékoztató a kollégiumi élettel kapcsolatban

Kedves Szülő, Kedves Tanuló!

Szeretettel köszöntik a Kollégium munkatársai! Balázs Tibor, pedagógiai felügyelő, Szentirmai Zoltán és Hugyecz János, nevelőtanárok, Bartal Józsefné Juditka néni, Molnárné Lukács Emőke néni, Pojdinger Laci bácsi, technikai munkatársak, Jónás Béla bácsi és János atya, szalézi szerzetes. Más szalézi szerzetesek is besegítenek, akik szintén szeretettel várnak.

A kollégiumban Kazincbarcikáról és környékéről, valamint az ország egész területéről fogadunk fiatalokat, akik a Don Bosco Iskolában tanulnak.

Kollégiumunkban Don Bosco vidám és következetes nevelési módszere alapján a fiatalok több figyelmet, türelmet, szeretetet, odafigyelést, megértést és változatosabb programot kapnak, mint az átlagos kollégiumokban. Kollégiumunk munkatársai szem előtt tartják a keresztény értékrendet, a gyermekszeretetet, a tanuló személyiségének egyéni fejlesztését. A benn lakók közül a legtöbben halmozottan hátrányos helyzetűek, előfordulnak lelkileg sérült fiatalok is: csonka családból, nevelőszülőktől, munkanélküliséggel terhelt és anyagi, megélhetési problémák sújtotta területről. A rendelkezésre álló eszközökkel segítünk a szociálisan rászoruló gyerekek helyzetén, felhívjuk figyelmüket az igényelhető támogatásokra, kedvezményes étkeztetésre, a szilenciumokon fejlesztő foglalkoztatásokat tartunk számukra.

Don Bosco nevelési módszerének köszönhetően a gondok megelőzésére törekszünk, állandóan a fiatalok között vagyunk. Bosco Szent János szavaira gondolva nevelünk: „Ne találj kibúvót hibáid alól, inkább javulj meg.” és a „Szeretet mindig győz”. Célunk becsületes állampolgárok és jó keresztények nevelése.

Szervezünk olyan csoportfoglalkozásokat, ahol elsősorban a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a közösségi együttélés normáit, a szociális viselkedés alapvető szabályait tanítjuk, és a konfliktuskezelő képességet fejlesztjük.

A szabadidős tevékenységek szervezése a tanulók érdeklődési körének megfelelően történik. A kollégium hagyományai közé tartozik, hogy a kollégiumnak saját ünnepségei is vannak: pl. karácsony, szalézi szentek ünnepe, szalonnasütések. Egyes hétvégéken külön kirándulásokat is szervezünk kulturális vagy sport célzattal: pl. csocsó, focikupa.

Kollégiumunk nem etnikai kollégium, de támogatjuk az iskolában is működő cigány kultúra oktatását, támogatja a cigányfolklór csoport munkáját.

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében kapcsolatot tart a szülőkkel, az iskolával, civil szervezetekkel, közösségekkel. A kollégiumi nevelők és az iskolai osztályfőnökök között jó munkakapcsolat tartunk fenn, a nevelők részt vesznek az iskolai nevelési értekezleteken.

Heti rend

Szokványos heti rend esetén a kollégiumba vasárnap 16.00-tól 20.30-ig kell megérkezni. (Eltérő esetben a szülő kérelme ill. nagykorú esetén a kollégista előre jelzése szükséges). Hazautazás pénteken van.

Napirend

6.00 –6.30 ébresztő

6.45 tisztálkodás, a szoba rendbe tétele, reggeli

07.30-ig az épület elhagyása, indulás az iskolába vagy gyakorlatra

14.00-tól van nyitva szokványos tanítási napon, hamarabb nem lehet bejönni a kollégiumba

15.55-ig kimenő

16.00-tól 16.50-ig tanulási idő (szilencium)

16.50-17.00-ig szünet, frissítő séta

17.00-17.50 csoportfoglalkozás, tematikus csoportfoglalkozás, egyéni tanulás, lelki gondozás

18.00-kor vacsora közös imával

20.00 óráig szabad program: kimenő, tévénézés, klubterem használat, filmvetítés, sportolás

20.30-tól kötelező esti ima a kollégiumi kápolnában.

21.00 frissítő séta, és/vagy már esti előkészületek

21.20-tól fürdés, tisztálkodás, ágyazás, rendrakás, takarítás

21.45 szoba ellenőrzés, pontozás

22.00 villanyoltás

Pénteken 13 és 15 óra között lehet hazautazni.

A kollégiumi szabályokból:

A napirend és házirend pontos betartása kötelező!

A szobákat rendben kell átadni az ügyeletes nevelőnek. A szemetet ki kell vinni a saját egészséged és a kollégiumi rend megtartása érdekében és védelmében!

A kirándulásokat előre jelezzük, melyekre a naponta szerzett magaviseleti valamint szobarend pontszám esetén lehet bejutni.

A kollégiumban dohányozni, kábítószert valamint alkoholt fogyasztani és behozni. Ugyanez vonatkozik a szúró és vágó, tűzgyújtási eszközökre, valamint petárdát hozni is tilos! Ha mégis előfordul ilyen eset, akkor a nevelőtanár értesíti a szülőt kiskorú esetében, és a szülőnek gondoskodnia kell a tanuló hazaviteléről.

Tiszteld nevelőidet, a kollégium munkatársait és társaidat is!

A kollégiumban tartózkodók és egyben önmagad nyugalma érdekében, a kollégium csendességre buzdítunk mindenkit, türelemmel és hozzáértéssel.

A káromkodást és a csúnya szavakat kerülni kell a kollégium életében is.

Szobádban tarts mindig rendet! Étkezni csak az étkező helyiségben szabad.

 Vigyázz az eszközökre, amiket használsz! Ha valamit elkérsz, add minél előbb vissza annak, akitől elkérted.

Látogató fogadása a nevelő engedélyével lehetséges az étkező helyiségben.

„Légy vidám és tedd a jót!” (Don Bosco)

Kazincbarcika, 2017. 06.17.                                            

A nevelőtanárok és A. János atya