HÍREK

Mentorok és mentoráltak TÁMOP 3.3.9.

2013.szeptember 9. hétfő, Kazincbarcika

A mentorrendszer a kölcsönös bizalmon, a személyes kötődésen alapul. Egymás elfogadása, tisztelete, az őszinteség működteti. Alapvetően fontos, hogy a diákok maguk válasszanak mentort. A nyári, tanév indulását megelőző közös tábor alkalmat nyújt a személyes  kapcsolatok  kialakulására.  A táborban már körvonalazódik melyik diáknak  mire van szüksége, mely területeken kíván különös odafigyelést, személyes gondoskodást. A tábor kiváló lehetőséget teremt a közösségformálásra, személyiségfejlesztésre, valamint a szociális –és életvezetési kompetenciák tudatos alakítására.

A projekt időtartama alatt, a mentorok  3 fő mentoráltal heti 5 óra időtartamban foglalkoznak személyre szabottan. Minden mentor a mentorált tanulói számára egyénre szabott tanulási-, életvezetési stratégiát dolgoz ki, előzetes mérések alapján. A mentorok egyéni fejlesztési naplót vezetnek, amelynek részét képezi a háromhavonta felülvizsgálásra kerülő  egyéni fejlesztési terv. A fejlesztési tervek minden esetben a diákokban rejlő lehetőségekre épülnek. Az egyéni tervek részét képezi az életpálya-építés/karrierterv célrendszere, amely önismeretre épül.