HÍREK

Don Bosco Kollégium hétvégéje Boldogkőváralján

2017.szeptember 30. szombat, Boldogkőváralja

Október első napját megelőzően, a "benn maradósok" és néhány oratorista,
amint az a kollégium életében korábbiakban is megtörténhetett, tanulmányi
eredményeiknek valamint jó közösségi magatartásuknak, és persze Robi atya és
Tibor testvér fáradhatatlanságának is köszönhetően, egy tartalmas napot
együtt töltve kirándultak Boldogkőváraljára. Maga az úti cél, a XIII.
századi eredetű királyi vár, sokszor szolgált adományul. Amint az a
látogatás során elhangzott, II. Rákóczi Ferenc többször megfordult falai
között, tartózkodott ott Dévai Bíró Mátyás valamint Balassi Bálint is, kinek
több verse onnan származik. Például Boldogkőváralján írta a "Borivóknak
való" című versét, amelynek kezdő sorai illően övezték az ottlét
pillanatait, már ami az aznapi időjárást illette: "Áldott szép pünkösdnek
gyönyörű ideje, Mindent egészséggel látogató ege, Hosszú úton járókat
könnyebbítő szele"
Bent a várban, annak újkori Úrnője kalauzolta a látogatókat, aki
kedvességgel, bájjal sorolta a Historia Domus fejezeteit. Szólt arról is,
többek között, hogy a várat a tatárjárás után kezdték építeni az észak-déli
irányban hosszan elnyúló keskeny sziklaszirtre. Építtetője a Tormaj
nemzetség egyik tagja lehetett. A XIII. század végén Amadé nádor szerezte
meg. A viharos történelmi idők során gyakran változtak birtokosai. Gazdái
voltak többek között: Zsigmond király, a Hunyadiak, Szapolyai János és a
Rákócziak. Thököly hívei 1678-ban foglalták el a császári csapatok által
korábban megrongált erősséget, ahol hadi torna tette élmény szerűvé a
várlátogatást.
Dióhéjban említve a további események sorát, az őszi táj csodáit nem csak az
időjárás valamint a várbéli programok tették "varázslatossá", hanem főként a
hit megélése. Így például az imák keretében, Váraljai József, szalézi
áldozópap sírjának felkeresése a helybéli temetőben, majd a léleklépcsőin
tovább emelkedve a szentmise - amit Robi Atya mutatott be - a Szent Kereszt
felmagasztalása titulusú római katolikus templomban Boldogkőváralján.

Debnár Gyula, nevelőtanár