HÍREK

A költészet napja

2017.április 11. kedd, Ózd

Az Ózdi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma szavalóversenyt rendezett 2017. április 11- én, a magyar költészet napján. Iskolánkat Ferenczi Réka 11.A. osztályos tanuló képviselte, aki Edgar Alan Poe : Álom az álomban című versét, Kosztolányi Dezső fordításában adta elő. 

Kiss Katalin 


Vedd még e csókot, édesem!

Mostan megyek, elbúcsúzom

és ez legyen a búcsúszóm:

igazat mondtál énnekem,

bús álom az én életem:

eltűnt reményem csillaga,

mindegy, nappal vagy éjszaka,

való volt-e, vagy látomány,

ma már mi sem maradt nyomán.

Minden, mi van e bús világon,

álomba ködlő furcsa álom.

 

Állok viharzó part előtt,

a tengerár lihegve bőg.

kezemben emlékek, romok,

arany fövény, arany homok. -

Nézem, hogy hullanak ezek

a könnyű, semmi porszemek

és könnyezek ─ és könnyezek!

Ó Istenem! bárhogy fogom,

a porba hull lágy homlokom?

Ó Istenem! nem menekül

egy szem se a vizek elül?

Hát minden-minden e világon

álomba ködlő furcsa álom?