HÍREK

Gyermek –és ifjúságvédelmi munkacsoport találkozója a Sapientián

2016.november 15. kedd

Iskolánk bekapcsolódott a gyermek– és ifjúságvédelmi kerekasztal munkájába, amely a KPSZTI által működtetett Oktatási Fórum munkacsoportja.   A közös gondolkodás és cselekvés célja a szemléletformálás valamint a katolikus iskolák számára olyan segédanyagok, gyakorlati tevékenységek, lehetőségek, összegyűjtése, ami segítséget jelent a diákok több tekintetben egészséges felnőtté nevelésében, az ifjúságsegítés iskolai lehetőségeinek megtalálásában. A szakirodalmi alapokra építve a már működő jó gyakorlatok megosztása, tudástár létrehozása, műhelynapok és esetmegbeszélések szervezése, lebonyolítása nagy lépés jelent előre a tudatos gyermekvédelmi tevékenységek megválasztásában.

Kavalyeczné Juhász Krisztina