HÍREK

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Ünnepe

2015.október 7. szerda, Kazincbarcika

2015. október 7-én szent misén vettek részt az iskola diákjai a Szent Család templomban. A közös éneklés, az ima és megemlékezés során Szűz Mária tiszteletéről, a Szent István kultuszról, Sándor István szalézi szerzetes boldoggá avatásáról és a hitélet fontosságáról beszélt János atya.

A Szűzanya mindannyiunk mennyei Édesanyja, de ránk magyarokra megkülönböztetett szeretettel tekint. Amióta Szent István király elsőként a világon felajánlotta Neki az országot, „emlékezete él minden idők nemzedékeiben”. Talán sokszor hallottuk, de most fájón érezzük, hogy sose volt nagyobb szükség Mária közbenjárására, védelmére népünknek, mint most. Kövessük az ő példáját engedelmességben, szelídségben, imádságban, a rászorulók felé forduló szeretetben! 

Sándor István szalézi szerzetes koncepciós per áldozata lett, akit hamis vádak alapján megkínoztak, halálra ítéltek és kivégeztek. Szerzetesi hivatásához élete árán is hűséges volt. Gépies és elidegenedett világunkban ma is aktuális az ő üzenete: „Egyéni és közösségi boldogulásunk útja Isten terve szerint a jól végzett munka.” Sándor István személyében tehát a munkáját hittel és szeretettel végző ember példaképét tisztelhetjük. Sándor István személye legyen világító példa a hivatás vállalására, a becsületes munkavégzésre és a hűséges kitartásra Krisztus és az emberek szeretetében!”