Gimnázium:

A 2014-2015-ös tanévtől a képzési kínálatukat bővítjük gimnáziumi osztály indításával a második-esély program keretében.  Célunk megtalálni azokat a tehetséges 15-20 év közötti fiatalokat, akiket szocializációs, magatartási, életvezetési problémák miatt a kirekesztettség, elkallódás veszélye fenyeget. Számukra személyre szabott, egyéni tanulási utakat biztosítunk, újszerű tanulásszervezési eljárásokkal, mentorrendszerrel egyéni fejlesztési tervek alapján lehetőséget teremtünk a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez. Az egyéni bánásmód lehetőséget biztosít a felzárkóztatásra, a differenciált oktatásra ily módon biztosítva a sikerességet és a társadalomba való beilleszkedést. Szeretnénk, ha diákjainknak nem csupán egy iskola, hanem életük színtere is lenne intézményünk.Szakiskolások középiskolája:

A szakiskolások középiskolája a 3 éves szakiskolát (vagy korábban szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést. A szakiskolák középiskolája 2 évfolyamból áll A szakiskolások középiskolája megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét nappali, esti munkarend mellett.