ESEMÉNYEK

Nagyheti igeliturgia

2017.április 12. szerda

Kazincbarcika

A nagyböjt és a nagyhét utolsó három napját „szent három napnak” nevezzük, mert Egyházunk, keresztény hitünk legfontosabb misztériumára, Jézus megváltó szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezik. Ez történik meg naponta minden szentmisében.

Nagycsütörtök az utolsó vacsora emlékezete. A vacsora közben Jézus nagy Titkot bíz tanítványaira: átváltoztatja a kenyeret és bort saját testévé és vérévé. Ezen az estén megkezdődött Jézus értünk vállalt szenvedése. Nagypénteken Jézus kereszthalálára emlékezünk. Tiszteletből iskolánk tanárai és tanulói hódolatukat fejezték ki a Megváltó Jézus szent keresztje előtt. Nagyszombat az Úr Jézus sírban nyugvásának a napja. Nagyszombat csendjében készülünk a húsvét vigília szertartásra, a feltámadás méltó megünneplésére, Krisztus feltámadására.

Kalina Istvánné hittanár

Képek: https://goo.gl/photos/UkAxQ5bNh4Q91uxTA