A 2013-2014-es tanévtől a felzárkóztató, moduláris rendszerben tanított osztályok hiányát részben pótolva újra indult az általános iskolai képzés nappali és esti tagozaton a 7. és 8. osztályban.  Új eséllyel folytathatják itt tanulmányaikat a nehézségekkel küzdő fiatalok, akik a hagyományos iskolarendszerben nem állták meg helyüket. A Don Bosco Iskolában a családias légkör a tanár és a diák között kialakult bizalomra épülő kapcsolat képezi az alapját az alternatív módszerekre építő tanulási-tanítási folyamatnak.